Automotive

Automotive – Od 2020 roku specjalizujemy się w montażach dla branży automotive. Przeprowadzamy kompleksowy montaż instalacji dla nowych linii. Zajmujemy się również przebudową i konserwacją istniejących linii. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie ze standardem Klienta i zakończone pomiarami instalacji.